pascalinterpreter.datatypes
Class PointerType

java.lang.Object
  extended bypascalinterpreter.DataType
      extended bypascalinterpreter.datatypes.PointerType
Direct Known Subclasses:
PointBool, PointInt, PointReal, PointStr

public abstract class PointerType
extends DataType


Field Summary
private static java.lang.String EMPTY_VALUE
           
 
Constructor Summary
PointerType()
           
 
Method Summary
private  boolean checkDynamicVarNameFormat(java.lang.String name)
          Metoda sprawdza, czy podana nazwa ma odpowiedni format, jako nazwa dla zmiennych dynamicznych.
 boolean checkFormat(java.lang.String value)
          Sprawdza, czy podana wartość może zostać przypisana do zmiennej danego typu typu.
 java.lang.String getEmptyValue()
          Zwraca wartość pustą dla konkretnego typu.
abstract  DataType getReferentType()
          Metoda podaje jaki typ zmiennych jest wskazywany przez konkretny typ wskaźnikowy.
 boolean isPossible(Operator operator)
          Metoda sprawdza, czy możliwe jest wykonanie na zmiennych tego typy, jakiejś operacji.
 
Methods inherited from class pascalinterpreter.DataType
isPossibleAssign, isPossibleConversion, makeConversion
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

EMPTY_VALUE

private static final java.lang.String EMPTY_VALUE
See Also:
Constant Field Values
Constructor Detail

PointerType

public PointerType()
Method Detail

checkFormat

public boolean checkFormat(java.lang.String value)
Description copied from class: DataType
Sprawdza, czy podana wartość może zostać przypisana do zmiennej danego typu typu.

Specified by:
checkFormat in class DataType
Parameters:
value - - sprawdzana wartość.
Returns:
Zwraca true, jeśli "value" ma odpowiedni format - jeśli nie, to false.

getEmptyValue

public java.lang.String getEmptyValue()
Description copied from class: DataType
Zwraca wartość pustą dla konkretnego typu.

Specified by:
getEmptyValue in class DataType
Returns:
- tekst zawierający wartość pustą dla konkretnego typu.

checkDynamicVarNameFormat

private boolean checkDynamicVarNameFormat(java.lang.String name)
Metoda sprawdza, czy podana nazwa ma odpowiedni format, jako nazwa dla zmiennych dynamicznych.

Parameters:
name - - nazwa, której format jest sprawdzany.

getReferentType

public abstract DataType getReferentType()
Metoda podaje jaki typ zmiennych jest wskazywany przez konkretny typ wskaźnikowy.

Returns:
Wskazywany typ danych.

isPossible

public boolean isPossible(Operator operator)
Description copied from class: DataType
Metoda sprawdza, czy możliwe jest wykonanie na zmiennych tego typy, jakiejś operacji.

Specified by:
isPossible in class DataType
Parameters:
operator - - sprawdzany operator.
Returns:
Tru, jeżeli operacja jest możliwa. Jeśli nie, to false.