pascalinterpreter.datatypes
Class PointStr

java.lang.Object
  extended bypascalinterpreter.DataType
      extended bypascalinterpreter.datatypes.PointerType
          extended bypascalinterpreter.datatypes.PointStr

public class PointStr
extends PointerType

Represents a singleton.


Field Summary
private static PointStr instance
          Holds singleton instance
 
Fields inherited from class pascalinterpreter.datatypes.PointerType
 
Constructor Summary
private PointStr()
          prevents instantiation
 
Method Summary
static PointStr getInstance()
          Returns the singleton instance.
 DataType getReferentType()
          Metoda podaje jaki typ zmiennych jest wskazywany przez konkretny typ wskaźnikowy.
 boolean isPossible(Operator operator)
          Metoda sprawdza, czy możliwe jest wykonanie na zmiennych tego typy, jakiejś operacji.
 boolean isPossibleAssign(DataType type)
          Metoda sprawdza, czy możliwe jest przypisanie do zmiennej danego typu, zmiennej typu przekazanego w argumencie.
 DataType makeConversion(DataType secondType)
          Wykonuje domyślną konwersję między konkretnym typem danych i typem przekazanym, jeżeli taka jest możliwa.
 java.lang.String toString()
           
 
Methods inherited from class pascalinterpreter.datatypes.PointerType
checkFormat, getEmptyValue
 
Methods inherited from class pascalinterpreter.DataType
isPossibleConversion
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait
 

Field Detail

instance

private static PointStr instance
Holds singleton instance

Constructor Detail

PointStr

private PointStr()
prevents instantiation

Method Detail

getInstance

public static PointStr getInstance()
Returns the singleton instance.

Returns:
the singleton instance

getReferentType

public DataType getReferentType()
Description copied from class: PointerType
Metoda podaje jaki typ zmiennych jest wskazywany przez konkretny typ wskaźnikowy.

Specified by:
getReferentType in class PointerType
Returns:
Wskazywany typ danych.

makeConversion

public DataType makeConversion(DataType secondType)
Description copied from class: DataType
Wykonuje domyślną konwersję między konkretnym typem danych i typem przekazanym, jeżeli taka jest możliwa.

Specified by:
makeConversion in class DataType
Parameters:
secondType - - drugi typ danych.
Returns:
Jeżeli domyślna konwersja jest możliwa, to zwraca wspólny typ dla obu typów - jeżeli nie, to null.

isPossibleAssign

public boolean isPossibleAssign(DataType type)
Description copied from class: DataType
Metoda sprawdza, czy możliwe jest przypisanie do zmiennej danego typu, zmiennej typu przekazanego w argumencie.

Specified by:
isPossibleAssign in class DataType
Parameters:
type - - sprawdzany typ.
Returns:
True, jeżeli przypisanie jest możliwe. Jeżeli nie jest, to false.

isPossible

public boolean isPossible(Operator operator)
Description copied from class: DataType
Metoda sprawdza, czy możliwe jest wykonanie na zmiennych tego typy, jakiejś operacji.

Overrides:
isPossible in class PointerType

toString

public java.lang.String toString()