pascalinterpreter
Class Operator

java.lang.Object
 extended bypascalinterpreter.Operator
Direct Known Subclasses:
BinaryOperator, UnaryOperator

public abstract class Operator
extends java.lang.Object


Field Summary
protected  java.lang.String OP_REG_VAR_NAME
           
 
Constructor Summary
Operator()
           
 
Method Summary
protected  Variable getRegistry()
          Odczytuje wartość z rejestru programu.
protected  void setRegistry(boolean value)
          Zapisuje wartość Bool do rejestru programu.
private  void setRegistry(DataType type, java.lang.String value)
          Rejestr programu jest dostępny tylko z tego samego pakietu.
protected  void setRegistry(double value)
          Zapisuje wartość Real do rejestru programu.
protected  void setRegistry(int value)
          Zapisuje wartość Int do rejestru programu.
protected  void setRegistry(java.lang.String value)
          Zapisuje wartość Str do rejestru programu.
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

OP_REG_VAR_NAME

protected final java.lang.String OP_REG_VAR_NAME
See Also:
Constant Field Values
Constructor Detail

Operator

public Operator()
Method Detail

setRegistry

private void setRegistry(DataType type,
             java.lang.String value)
         throws InternalException
Rejestr programu jest dostępny tylko z tego samego pakietu. Metoda ta umożliwia zapis do rejestru programu operatorom, które są zdefiniowane w innym pakiecie.

Parameters:
type - - typ zmiennej
value - - wartość zmiennej
Throws:
InternalException - - wyjątek mogący powstać przy zapisie do rejestru programu, lub tworzeniu zmiennej.

setRegistry

protected void setRegistry(boolean value)
          throws InternalException
Zapisuje wartość Bool do rejestru programu.

Parameters:
value - - zapisywana wartość.
Throws:
InternalException - Wyjątek powstaje przy nieudanym tworzeniu zmiennej Bool, albo nieudanym zapisie do rejestru.

setRegistry

protected void setRegistry(double value)
          throws InternalException
Zapisuje wartość Real do rejestru programu.

Parameters:
value - - zapisywana wartość.
Throws:
InternalException - Wyjątek powstaje przy nieudanym tworzeniu zmiennej Bool, albo nieudanym zapisie do rejestru.

setRegistry

protected void setRegistry(int value)
          throws InternalException
Zapisuje wartość Int do rejestru programu.

Parameters:
value - - zapisywana wartość.
Throws:
InternalException - Wyjątek powstaje przy nieudanym tworzeniu zmiennej Bool, albo nieudanym zapisie do rejestru.

setRegistry

protected void setRegistry(java.lang.String value)
          throws InternalException
Zapisuje wartość Str do rejestru programu.

Parameters:
value - - zapisywana wartość.
Throws:
InternalException - Wyjątek powstaje przy nieudanym tworzeniu zmiennej Bool, albo nieudanym zapisie do rejestru.

getRegistry

protected Variable getRegistry()
            throws InternalException
Odczytuje wartość z rejestru programu.

Returns:
Zmienna znajdująca się w rejestrze.
Throws:
InternalException - Wyjątek generowany przy próbie odczytu pustego rejestru.