pascalinterpreter
Class DynamicVariable

java.lang.Object
  extended bypascalinterpreter.Variable
      extended bypascalinterpreter.DynamicVariable

public class DynamicVariable
extends Variable


Field Summary
private static int count
          Licznik utworzonych zmiennych dynamicznych.
private static java.lang.String NAME_SUFFIX
          Stała, określająca końcową część nazwy zmiennych dynamiczych.
 
Fields inherited from class pascalinterpreter.Variable
 
Constructor Summary
DynamicVariable(DataType type)
          Konstruktor tworzy zmienną dynamiczną określonego typu.
 
Method Summary
private static java.lang.String genName()
          Metoda automatycznie generuje unikalną nazwę dla zmiennej dynamicznej.
static java.lang.String getNameSuffix()
          Metoda podaje suffix nazw zmiennych dynamicznych.
 
Methods inherited from class pascalinterpreter.Variable
getName, getPointerValue, getType, getValue, makeConversion, setPointerValue, setValue, toString
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait
 

Field Detail

NAME_SUFFIX

private static final java.lang.String NAME_SUFFIX
Stała, określająca końcową część nazwy zmiennych dynamiczych.

See Also:
Constant Field Values

count

private static int count
Licznik utworzonych zmiennych dynamicznych. Wykorzystywany przy automatycznym generowaniu nazw.

Constructor Detail

DynamicVariable

public DynamicVariable(DataType type)
Konstruktor tworzy zmienną dynamiczną określonego typu.

Parameters:
type - - typ tworzonej zmiennej.
Method Detail

genName

private static java.lang.String genName()
Metoda automatycznie generuje unikalną nazwę dla zmiennej dynamicznej. Ponieważ nazwa zaczyna się od inkrementowanej liczby, zapewniona jest unikalność nazw również w stosunku do zmiennych w programie użtykownika, gdzie nie mogą wystąpić zmienne zaczynające się od cyfry.

Returns:
Unikalna nazwa zmiennej.

getNameSuffix

public static java.lang.String getNameSuffix()
Metoda podaje suffix nazw zmiennych dynamicznych.

Returns:
- suffix nazw.