Powered by

 SourceForge.net Logo

Strona projektu  Pascal Interpreter RucPyc20

 

Witamy serdecznie na stronie naszego projektu !!!

Projekt ten realizowany jest przez studentów II roku Informatyki studiów magisterskich uzupełniających Akademii Podlaskiej w Siedlcach - w ramach przedmiotu "Sieci i  systemy wirtualne".

 

Projekt powstaje pod nadzorem Dr.Krzysztofa Trojanowskiego

 

Finalną wersje interpretatora wraz z dokumentacją wordowską i kodem żródłowym można pobrać tutaj. Dostępna jest także dokumentacja on-line

 

Siedlce 2003/2004