pascalinterpreter.analysis
Class Line

java.lang.Object
  extended bypascalinterpreter.analysis.Line

public class Line
extends java.lang.Object


Field Summary
private  int number
           
private  java.lang.String text
           
 
Constructor Summary
(package private) Line(int lineNo, java.lang.String text)
          Konstruktor obiektu typu Line.
 
Method Summary
(package private)  int getNumber()
          Metoda zwraca numer linii w programie, reprezentowanej przez ten obiekt.
(package private)  void setNewText(java.lang.String text)
          Metoda ustawia nową treść linii.
 java.lang.String toString()
           
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait
 

Field Detail

number

private int number

text

private java.lang.String text
Constructor Detail

Line

Line(int lineNo,
     java.lang.String text)
Konstruktor obiektu typu Line. Automatycznie nadany zostanie tej lini numer o 1 większy niż poprzedniej.

Parameters:
text - Treść linii programu.
Method Detail

getNumber

int getNumber()
Metoda zwraca numer linii w programie, reprezentowanej przez ten obiekt.

Returns:
Numer linii.

setNewText

void setNewText(java.lang.String text)
Metoda ustawia nową treść linii.

Parameters:
text - Nowa treść.

toString

public java.lang.String toString()